Rock Bolt System

Samobušiva sidra – skini pdf katalog

 

Metoda koja se najviše koristi za stabilizaciju pokosa, labinih stijenskih pokosa i tunelogradnje  je sistem čavlanja tla. Naša saznanja,
istraživanja odnosno know-how u termičkoj obradi metala omogućio nam je komercijalizaciju šupljih sidara sa kontinuiranim navojem visoke nosivosti koje omogućuju :
 • Upotrebu kao samobušiva sidra sa krunom koja ostaje, no sprečava urušavanje bušotina kod perforiranja sipkih materijala.
 • Mogućnošću upotrebe matice sa uškom za prolaz čeličnih ukrižanih užadi.
 • Injektiranje tiksotropnih mješavina sa malim vodocemetnim faktorom.
 • Injektiranjem monokomponentnih ili dvokomponentnih poliuretanskih ili silikatnih smola.
 • Smanjenje troškova skladištenja, jer se sidra mogu skladištiti u maksimalnoj dužini te na gradilištu rezati na potrebnu mjeru.
 • Nižom cijenom transporta, zahvaljujući manjoj težini u odnosu na konkurenciju.
Lakšoj upotrebi na visinama i teško pristupačnim mjestima.
Najveća ušteda se odnosi na nosivost sidara, te ukupnoj cijeni sistema. Naime, zahvaljujući većoj nosivosti sa manjim promjerom sidara u odnosu na konkurenciju postiže se ogromna razlika u potrošnji injektirane cementne ili epoxi mase, težini sidara, te korištenju lakših visinskih bušilica.

 

 

Self-Drilling bars- download pdf range 

 

 • The “rock bolting” system is the most common used for rock mass stabilization, especially in tunneling and mining industry.
  Thanks to our long experience in the steel heat treatment, we manufacture and distribute high resistance continuous threaded hollow bars, offering the following advantages:
  • They can be used as self-drilling bolts with a disposable bit
  • They can support an overhead anchor device
  • Injection to pump thixotropic grout mixtures thanks to the continuous closed circuit for high pressure grout
  • Injection of bi-component, silicate and polyurethane resins
  • Lower stock costs as they can be stocked in the full length and cut on site to get the desired shorter length
  • Lower weight, i.e.: lower handling costs and easier setting operations
  • Easier handling even in precarious balance conditions
  Smaller diameter bars can be used under same load, due to extraordinary steel mechanical properties, i.e. lower cost of the structure components, such as bars, couplings and bits, easier drilling and setting, reduced mixture quantity and use of smaller rigs

1

2

4

3

5

 

Tehničke karakteristike – Standard   Data sheets – Standard range

7

Tehničke karakteristike – Termic      Data sheets – Termic range

8

DODACI - ACCESSORIES