GABBIODREN® SYSTEM -Sustav gabiona za dreniranje

Gabbiodren®

GABBIODREN® je sustav odvodnje koji se sastoji od kutijastih ploča izrađenih od dvostruko upletene žičane mreže, unutarnje prekrivene tkanim geotekstilom s funkcijom filtracije i odvajanja. Jezgra za odvodnju sastoji se od “šljunka” ne-recikliranog polistirena, nepropusnog truljenja, netopljivog i kemijski inertnog u vodi.
Sustav odvodnje GABBIODREN® omogućuje stvaranje odvodnih rovova za skupljanje vode u tlu kao alternativu klasičnim rovovima koji se sastoje od netkanog geotekstila i suhog zrnatog materijala.

Rad visokopropusne odvodne jame, koja se sastoji od montažnih ploča, uglavnom se temelji na razlici tlaka koji postoji između tijela prisutnog u tijelu odvoda (atmosferski tlak) i nadtlaka vode unutar pore okolnog tla.
Ova razlika u propusnosti koja se javlja na granici između odvoda i tla na mjestu pokreće gibanje filtriranja koje dovodi do smanjenja vodostaja i smanjenja sadržaja vode u tlu. Relativno smanjenje intersticijskih pritisaka dovodi do poboljšanja geotehničkih karakteristika tla.

Konfiguracija s drenažnim dimnjacima također omogućuje presretanje svih suspendiranih jama i litoloških i stratigrafskih heterogenosti.

DOWNLOAD ZONE