Vela draga

Zaštitna ograda na vrhu pokosa “Zinšćak 1-2”- Vela Draga-Učka

January 24, 2018

Kao “nultu” zaštitu mjera opreza a  zbog same morfologije terena po vrhu pokosa na udaljanosti cca10 m od ruba litice, ne cijeloj dužini ( 510 m’) između izlaznog portala tunela “Zrinšćak I” do ulaznog portala “Učka”  Extend d.o.o. isporučio je i sa svojim partnerima montirao zaštitnu žičanu ogradu  visine H=1,4m. (OTU 9-04).

Svrha i funkcija ograde je sprečavanje nekontroliranog pristupa ljudi i životinja na rub pokosa, a samim time smanjenje opasnosti od uzrokovanja eventualnog odrona stijenske mase. Kako bi se omogućio pristup službenim osobama i vozilima na dva mjesta uzduž ograde ugradili smo jednokrilna vrata širine 100 cm i dvokrilna vrata šririne 500 cm.

Predemtni pokos “Vela Draga” sastoji se od dva prirodna usjeka. Prvi pokos ( zona Zrinšćak) odnosno usjek gledjući u smjeru prema Rijeci, nalazi se na istarskom dijelu autoceste istarski ipsilon A8, između tunela Zrinšćak I i Zrinšćak II, neposredno iznad vijadukta “Vela Draga”u dužini od 220 m i visini od 45-75 m. u nastavku između tunela Zrinšćak II i izlaza nalazi se drugi pokos (zona Učka) visine 75-90 m u dužini od cca 90m.

Mjere zaštite definirane su za prihvat postojećih nestabilnih blokova, determiniranih u ranijoj fazi izrade projekta ali i svih onih blokovakoji se mogu i s vremenom će se vrlo vjerovatno formirati. Prilikom oblikovanja sustava mjera zaštite, vodilo se računa prvenstveno o sigurnosnim ali i vizualnim te estetskima s obzirom na uklapanje u jedinstven i vrlo zahtjevan prirodni okoliš.

Najveće ograničenje predstavljali su vrlo skučen prostor i uvjet minimalnog, odnosno nikakvog ometanja prometa za vrijeme izgradnje, što je na kraju bio najveći izazov u ovom projektu, a u najvećoj je mjeri zasluga i umješnost izvođača radova   Eho-Projekt d.o.o. Ljubljana sa kojima smo odlično surađivali, a nadamo se daljnjoj uspješnoj suradnji.