2254

Rudnik Sasa- Makedonska Kamenica (MK)- zaštita pokosa samobušivim sidrima R51

December 4, 2017

U suradnji sa našim makedonskim partnerom, isporučili smo “AR.CO.” geotehnička sidra R5109S nosivosti Fy=630 kN i Ft=800 kN a sve za zaštitu pokosa u rudniku “Sasa” Makedonska Kamenica (MK).