as

Hrvatske Željeznice- Projekt održivih HŽ-a u EU

November 20, 2017

Projekt održivih Hrvatskih željeznica u Europi

Cilj projekta je poboljšanje operativne učinkovitosti i financijske održivosti javnog željezničkog sektora u Republici Hrvatskoj, a namijenjen je za društva HŽ Putnički prijevoz d.o.o., HŽ Cargo d.o.o. i HŽ Infrastruktura d.o.o.

Zajam broj 8500-HR za HŽ Infrastrukturu d.o.o. namijenjen je za podršku restrukturiranju društva i omogućavanju investicija koje će poboljšati efikasnost sustava.

karta-11-2017

S obzirom na to da se gotovo 55 posto željezničke mreže u RH odnosi na željezničke linije važne za međunarodni prijevoz, HŽ Infrastruktura u osuvremenjivanju hrvatske željezničke mreže težište stavlja na projekte čije je sufinanciranje predviđeno najvećim dijelom iz EU-ovih fondova, odnosno na one projekte za koje HŽ Infrastruktura već ima osigurana europska sredstva, kao i na sve buduće projekte koji se mogu realizirati kroz sufinanciranje iz EU-ovih fondova.